Aby aktywować kod należy:

  • Uruchomić konsolę Nintendo Switch,

  • Na ekranie HOME, przejść do sklepu Nintendo eShop i wybrać swoje konto.

  • Kliknąć „Zrealizuj kod” („Enter Code”) po lewej stronie ekranu.

  • Wprowadzić 16-znakowy kod Switch Online. Wszystkie znaki, które nie są używane w kodach Nintendo (O, I, Z, przecinek, myślnik, itd.) będą nieaktywne.

  • Potwierdzić kod przyciskiem OK. Wybierz „Potwierdź”, aby potwierdzić.

  • Pobieranie gry rozpocznie się po potwierdzeniu kodu.
    Ikona gry pojawi się w menu HOME wraz z paskiem stanu pobierania. Pasek stanu zniknie po zakończeniu pobierania gry


Kod można również aktywować przez przeglądarkę na tej stronie