Poniższa instrukcja jest przeznaczona do aktywacji produktów przeznaczonych na region inny niż Polska. 


Aby aktywować kod na platformie Xbox należy:

  • Aktywować usługę WeizoVPN. Informacje na temat aktywacji i konfiguracji WeizoVPN znajdują się tutaj
  • Uruchomić usługę VPN. Należy przy tym uwzględnić wymagany region. Informacja o regionie znajduje się w wiadomości email z danymi do aktywacji usługi WeizoVPN. 
  • Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu realizacji kodu aktywacyjnego
  • Nacisnąć przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie wybrać kolejno pozycje Moje gry i aplikacje > Gotowe do instalacji. Wybrać aplikację lub grę, a następnie przycisk Zainstaluj.

  • Karty i kody związane z subskrypcją, np. usługi Xbox Live Gold, znajdują się w menu System > Ustawienia > Konto > Subskrypcje.


Aby aktywować kod na Windows 10 (o ile kod jest kompatybilny z windows 10) należy:

  • Aktywować usługę WeizoVPN. Informacje na temat aktywacji i konfiguracji WeizoVPN znajdują się tutaj

  • Uruchomić usługę VPN. Należy przy tym uwzględnić wymagany region. Informacja o regionie znajduje się w wiadomości email z danymi do aktywacji usługi WeizoVPN. 


  • Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu realizacji kodu aktywacyjnego


Instrukcja Video